چگونگی معرفی دندانپزشک به کودک

چگونگی معرفی دندانپزشک به کودک
چگونه دندانپزشک کودکان را به فرزندانتان معرفی کنید؟ 1.کتاب داستان هایی در این مورد وجود دارد برای فرزندانتان بخوانید 2. ملاقات دندانپزشک را به عنوان تنبیه برای مسواک نزدن و… معرفی نکنید و هرگز ازواژه هایی مثل آمپول ، سوزن ، خونریزی ، دندان درد و… استفاده نکنید 3.دندانپزشک کودک ضمن ملاقات دندانپزشکی برای بعضی از وسیله های دندانپزشکی اصطلاح خاصی رابه کارمی برد که مانع ایجاد اضطراب در کودک می شود . بنابراین شرح جزئیات را به عهده ی دندانپزشک بگذارید 4.خودتان بهترین الگو برای رعایت بهداشت دهان و دندان کودکتان هستید.بنابراین در انجام منظم عادات بهداشتی مثل مسواک زدن ، نخ دندان ، دهانشویه در مقابل کودکتان اصرار داشته باشید