فیشورسیلا نت در دندان های دائمی

فیشورسیلا نت در دندان های دائمی

فیشورسیلا نت ( Fissure Sealant Therapy ) به معنای مهر و موم کردن و مسدود کردن شیار دندان های آسیا ست . کودکانیکه اولین دندان آسیای دائمی آنها به طور کامل رویش یافته است و در معاینه ی دندانپزشکی ، دندانپزشک تشخیص بدهد دندان دارای شیارهای متعدد و عمیق در سطح جونده است که می تواند به دلیل تجمع میکروب ها و گیرکردن مواد غذایی مستعد پوسید گی باشد ، کا ند ید مناسبی برای انجام فیشورسیلا نت تراپی هستند . در این روش رزینی سفید رنگ روی دندان ها گذاشته می شود و با اشعه سفت میگردد . این روش نیازی به بی حسی و تراش دندان ندارد و کل درمان بیش از چند دقیقه طول نمیکشد . معمولا دندان های سیلا نت شده باید هر شش ماه یکبار توسط دندانپزشک کنترل شود تا چنانچه قسمت هایی از سیلا نت آسیب دیده مجددا اصلاح شود . انجام فلوراید تراپی دوره ای هر چهار تا شش ماه نیز باعث تقویت چسبندگی ماده ی سیلا نت به دندان و کمک به اثر ضد پوسیدگی فیشورسیلا نت می شود . باید تاًکید کرد که گرچه این روش در جلوگیری از پوسیدگی دندان بسیار مؤثر است اما هرگز جایگزینی برای روش های معمول بهداشت دهان و دندان نیست .