فلوراید تراپی

فلوراید یک ماده طبیعی معدنی است وتاثیر آن در پیشگیری وکنترل پوسیدگی دندان هم در کودکان و هم در بالغین در مطالعات متعددی ثابت شده است . مصرف توام خمیر دندان حاوی فلوراید ، دهانشو یه فلوراید دار و فلوراید تراپی دوره ای منظم در مطب های دندانپزشکی بهترین تاثیر را در پیشگیری از پوسیدگی دندان دارد . فلوراید به دوشکل سیستمیک ( نوشیدن آب آشامیدنی حاوی فلوراید ، خوردن قرص سدیم فلوراید ) و موضعی ( ژل ، فوم ، خمیر دندان ، دهانشو یه ، وارنیش ) استفاده میشود . وقتی فلوراید خورده می شود یون فلوراید وارد گردش جریان خون میشود و می تواند وارد ساختار مینا و عاج دندانهایی شود که در حال تکامل اند . بنابراین این دندان در آینده نسبت به پوسیدگی مقاوم تر میگردد و این مقاومت در تمام طول زندگی فرد باقی میماند. از آنجاکه استفاده از فلوراید خوراکی به آب آشامیدنی منطقه ، تغذیه و سن کودک بستگی دارد ، معمولا فلوراید را به طور موضعی استفاده می کنند . در کاربرد موضعی ابتدا سطوح دندان ها کاملا پاک وتمیز می شود . سپس سطوح دندان با هر نوع فرآورده موضعی مثل ژل به مدت چهار دقیقه آغشته می گردد . پس از فلوراید تراپی کودک نباید حداقل 30 دقیقه چیزی بخورد یا بیاشامد زیرا اثر فلوراید به طور چشمگیری کاهش می یابد . طبق یک قانون کلی ، تعداد دفعات فلوراید تراپی باتوجه به شرایط پوسیدگی دندان های تعیین میگردد : 1. کودکانی که پوسیدگی متعدد دارند 5-4 بار طی 6-4 هفته ( تقریبا هفته ای یکبار) ، سپس هر سه ماه یکبار تا تمام پوسیدگی ها کنترل شوند 2. در کودکان با پوسیدگی متوسط هر 3-2 ماه 3.کودکان با پوسیدگی حداقل یا بدون پوسیدگی هر 6 ماه جدا از اثرات درمانی فلوراید چون این کار نیازی به بی حسی و تراش دندان ندارد برای آشنا کردن کودک با دندانپزشکی و رفع اضطراب او در ملاقات اول بسیار مفید است .