عصب کشی دندان شیری

عصب کشی دندان شیری

آیا این درمان آسیبی به عصب دندان دائمی زیرین می زند ؟ دندان شیری درست مانند دندان دائمی ، دارای ریشه و کانال عصب در داخل مسیر ریشه است . با این تفاوت که ریشه دندان پیشین شیری نسبت به دائمی ها باریکتر و کشیده ترند و دندان های آسیای شیری چند ریشه ای هستند که برای اینکه بتوانند جوانه دندان دائمی را در داخل دندان خود جا بدهند ریشه ها از هم دور میشوند . در مدت چند سالی که دندان شیری در حفره دهان وجود دارد بوسیله عصب ، سرخرگ و سیاهرگی که از طریق کانال ریشه وارد دندان میشود زنده است و تغذیه میکند ، درست مثل دندان دائمی . پس در صورتیکه پوسیدگی عمیق شود ، دندان ضربه بخورد و تاج بشکند ، احتمال اینکه عصب دندان شیری آسیب ببیند و نیار به درمان عصب داشته باشیم وجود دارد . اغلب والدین می پرسند که کودک ما شکایتی از درد نداشته است . پس چطور ممکن است پوسیدگی به عصب رسیده باشد ؟ در جواب باید گفت سابقه ی وجود یا عدم وجود درد در تشخیص آسیب به عصب دندان های شیری به اندازه دندان های دائمی قابل اعتماد نیست . به عبارتی بارها دیده ایم که دندان شیری تا مرحله ی آبسه پیش می رود ولی کودک شکایت خاصی از درد نداشته است . دربررسی سابقه دندان درد باید به درد هنگام غذا خوردن و جویدن در موقع سرما و گرما ، دردهای شدید شبانه دقت کرد. برای درمان عصب دندان شیری درصورتیکه در معاینه ی کلینیکی و بررسی رادیوگرافی نشانی از التهاب وسیع نبینیم بعد از انجام بی حسی ، پوسیدگی برداشته می شود . سپس قسمتی از عصب که درون تاج قرار گرفته به کمک ابزارهای مخصوص قطع می شود و روی آن داروی مخصوص قرار داده می شود . قطع عصب تاج ( پالپوتومی ) بیش از چند دقیقه طول نمی کشد و تاج دندان در همان جلسه به کمک مواد ترمیمی یا روکش مخصوص دندان شیری بازسازی میشود . چنانچه مدت زیادی از تخریب دندان در اثر پوسیدگی گذشته باشد و عصب دچار التهاب شدید باشد درمان های مفصل تری مورد نیاز است که به آن ” پالپکتومی “می گویند . این درمان ( خارج کردن کامل عصب تاج و ریشه ) ممکن است بیش از یک جلسه طول بکشد و در نهایت تاج درمان میگردد . دندان دائمی زیرین ارتباطی به دندان شیری ندارد . بنابراین عصب کشی دندان شیری آسیبی به مینا ، عاج و ریشه ی دندان دائمی نمیزند