تغذیه

تغذیه

عوارض تغذیه مکررشبانه با شیر بردندان های کودکان تغذیه کودک با شیر( شیر مادر ، شیر خشک ، شیر گاو ) به دفعا ت زیاد در طول شب ، بیش از زمان معمول شیر خوارگی می تواند به شدت به سلامتی دندان های کودک آسیب بزند و با عث تخریب زود رس آنها شود البته این به معنای قطع شیردهی در طول شب نیست بلکه باید به مادران آموزش داد چگونه تغذیه شبا نه را انجام دهند و بهداشت دهان و دندان کودک را در طول روز رعایت کنند تا عوارض آن به حداقل برسد . مثلا : 1. به والدین آموزش داده می شود که دندان ها با یک گاز مرطوب تمیز شوند 2. از شیرین کردن شیر کودک یا هر مایع دیگر مخصوصا موقع خواب به شدت پرهیز کنند 3. مسواک زدن را به محض رویش اولین دندان شیری آغاز کنند 4. به محض اینکه کودک یا د گرفت از فنجان شیر بنوشد ( تقریبا یک سالگی ) شیر دادن را ادامه ندهند . اتفا قی که می افتد این است که قند شیر به کرات در طول شب در معرض دندان ها قرار میگیرد در حالیکه جریان بزاق در طول شب به حداقل خود می رسد و بنا براین اثر حفاظتی بزاق ( اثرشویندگی و آنزیم ها و پروتئین های حفاظتی بزاق ) کم می شود . این شرایط باعث تخریب شدید دندان های میشود که به تازگی رویش یافته اند و والدین را به شدت نگران می کند . در گفتگو با والدین درمی یا بیم ، کودک موقع خواب ظهر یا شب با شیشه شیر ( محتوی شیر یا هرگونه مایع شیرین شده ) به رختخواب برده شده است . باید متذ کر شد که لاکتوز شیر انسان به اندازه لاکتوز شیر گاو پوسیدگی زا است از سوی دیگر برخی از والدین اظهار میکنند ” قطره ی آهن ” باعث تخریب دندان ها شده در حالیکه قطره ی آهن غیر از تغییر رنگ سیاه دندان نقش دیگری ندارد و در واقع قطره ی آهن پوسیدگی های از قبل موجود را رنگی میکند. هیچ مدرک و دلیل علمی تا کنون مبنی براینکه آهن میتواند دندان ها را تخریب کند ارائه نشده است . نکته ی مهم دیگراین است که متاً سفانه چون کودکان این گروه سنی معمولاً زیر 3 تا 4 سال دارند بنا براین بعضی از این کودکان بسته به شرایط و با صلا حد ید متخصص دندا نپزشکی کودکان برای ترمیم دندان های تخریب شده نیاز به خدمات آرام بخشی یا بیهوشی عمومی دارند